สถานที่ติดต่อ

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต

ที่อยู่ : 256/1 หมู่ 5 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ : 065-3828818
อีเมล : [email protected]
เว็บไซต์ : http://rdqlife-fdn.org/