มอบถังใส่น้ำดื่ม บ้านพรมารีย์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

มอบถังใส่น้ำดื่ม บ้านพรมารีย์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้ส่งมอบถังสำหรับใส่น้ำดื่มในครัวเรือนจำนวน 350 ใบให้กับบาทหลวงศิริพงษ์ พงษ์วัฒนา ณ บ้านพรมารีย์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บาทหลวงศิริพงษ์ ได้ประสานมูลนิธิฯ เพื่อขอสนับสนุนถังใส่น้ำดื่มสำหรับครัวเรือนให้กับชุมชนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ห่างไกล 3 ตำบล (ตำบลกึ๊ดช้าง ตำบลป่าแป๋ และตำบลบ้านช้าง) ทั้งนี้ 17 หมู่บ้านของทั้ง 3 ตำบลดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่คณะบาทหลวงจากบ้านพรหมรีย์ ได้เข้าส่งเสริมในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ทั้งนี้มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้รับการสนับสนุนถังสำหรับใส่น้ำดื่มในครัวเรือนจาก คุณธีระ ณ วังขนาย เพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิต ตามที่คณะบาทหลวงบ้านพรมารีย์ แม่แตง จะได้นำไปมอบให้กับครัวเรือนทั้ง 17 หมู่บ้านของทั้ง 3 ตำบล ต่อไป