มอบเตาเผาขยะให้สำนักปฏิบัติธรรมอนุชาพนานิคม

มอบเตาเผาขยะให้สำนักปฏิบัติธรรมอนุชาพนานิคม


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้เดินทางไปสำนักปฏิบัติธรรมอนุชาพนานิคม ตั้งอยู่ที่ 395 หมู่ที่ 32 บ้านท่าจำบอน ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อส่งมอบเตาเผาขยะ (เตาเผารักษ์โลกเผาถ่านกัมมันต์เผาขยะไร้ควัน) ที่สามารถใช้ควบคู่กับการผลิตถ่านจากเศษกิ่งไม้ที่มีอยู่ทั่วไปในสถานปฏิบัติธรรมฯ ทั้งนี้การผลิตถ่านจากเศษกิ่งไม้ โดยอาศัยการเผาขยะ จะเป็นการสร้างรายได้ไห้กับ ลุงสนั่น เต็มรักษ์ ผู้ดูแลสำนักปฏิบ้ติธรรมฯ และรับภาระเลี้ยงสุนัข แมวจรจัด มากกว่า 50 ชีวิต อีกทั้งเป็นการช่วยกำจัดขยะของชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณสำนักปฏิบติธรรม สำนักปฏิบัติธรรมอนุชาพนานิคม แห่งนี้จัดตั้งขึ้นบนที่ดินกว่า 20 ไร่ โดยคุณจรัล ใจลังกา (ข้าราชการบำนาญ) และครอบครัวเป็นผู้มีจิตศรัทธามอบที่ดินผืนนี้ในการจัดตั้งและพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรม