ติดตั้งระบบส่องสว่างบ้านดอยน้อย อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

ติดตั้งระบบส่องสว่างบ้านดอยน้อย อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่


จากการที่มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้รับการประสานจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอรับการสนับสนุนการติดตั้งระบบส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้ก้บบ้านเรือนของราษฎร บ้านดอยน้อย และบ้านแม่ป๊อกล่าง หมู่ 4 ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้เข้าสำรวจเบื้องต้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 แล้ว พบว่าบ้านทุกหลังไม่มีระบบส่องสว่างใช้ในยามค่ำคืน ชาวบ้านยังคงจุดใต้ หรือเทียน วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบ้านเรือนของราษฎร บ้านดอยน้อย จำนวน 15 หลังคาเรือน มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต มีแผนที่จะเข้าดำเนินการติดตั้งระบบส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบ้านเรือนของราษฎร บ้านแม่ป๊อกบน ซึ่งมีจำนวนบ้านเรือน 40 หลังคาเรือน ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2563 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ขอเชิญชวนท่านผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมการช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ห่างใกล โดยสามารถติดต่อบริจาคสบทบทุนได้ที่ มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต 256/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 โทร. 065 382 8818 081 883 8799 หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต บัญชีเลขที่ 521-0-65847-3