กิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านแม่ละเอาะ

กิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านแม่ละเอาะ


วันที่ 10-12 มกราคม 2563 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้เข้าพื้นที่บ้านแม่ละเอาะ ตำบลนาเกียนอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก (วันที่ 11 มกราคม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ละเอาะ และมอบผ้าห่ม กับสิ่งของที่จำเป็น พร้อมเลี้ยงอาหารให้กับราษฎร บ้านแม่ละเอาะ ในการเข้าพื้นที่ของมูลนิธิฯ ครั้งนี้ได้มีสมาชิกจิตอาสา (น้องแชมพู และน้องวิลเลียม) เดินทางจากกรุงเทพฯ เข้าร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิฯ ด้วย ทั้งนี้โดยมีครูชิ และครูวัฒน์ เป็นผู้ร่วมดูแลการจัดกิจกรรม ราษฎรของบ้านแม่ละเอาะเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงที่ยังคงมีวิถีชีวิตดั้งเดิมคือการทำไร่หมุนเวียนปลูกข้าว และปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ในการดำรงชีพ เด็กหนุ่มนิยมออกจากหมู่บ้านไปหางานรับจ้างทำในเมือง และจะกลับบ้านมาช่วยครอบครัวเมื่อถึงฤดูปลูกข้าว และเก็บเกี่ยว เด็กหญิงมักจะแต่งงานมีครอบครัวเมื่อมีอายุอยู่ในช่วง 13-15 ปี หมู่บ้านแม่ละเอาะตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ห่างไกล ติดชายขอบอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อากาศช่วงฤดูหนาวมีอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส บ้านแม่ละเอาะเป็นหมู่บ้านที่มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้เข้าติดตั้งระบบส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา จากการสำรวจระบบส่องสว่างที่ทางมูลนิธิฯ เข้าติดตั้งพบว่าชาวบ้านบ้านแม่ละเอาะได้ทำการดูแลระบบอย่างดี ทั้งนี้โคมไฟทุกโคมที่ติดตั้งให้กับทุกหลังคาเรือน จำนวน 19 หลังคาเรือนยังใช้งานได้ดี จากการประสานของครูชิ (ครูประจำโรงเรียนบ้านแม่ละเอาะ) ซึ่งได้ปรึกษาขอความช่วยเหลือการสนับสนุนการสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่ละเอาะไม่มีโรงอาหารสำหรับนักเรียน โรงอาหารเดิมของโรงเรียนที่มีอยู่เก่าแก่ผุพังและถูกรื้อถอนออกไปแล้ว นักเรียนที่มาโรงเรียนอาศัยพื้นห้องเรียนเป็นที่รับประทานอาหาร เป็นห้องเรียน ห้องนอน (กลางวัน) และห้องทำกิจกรรม มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต มีแผนที่จะช่วยสนับสนุนการสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียนบ้านแม่ละเอาะ ในเดือนมีนาคม 2563 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ขอเชิญชวนท่านผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสนับสนุนการสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียนบ้านแม่ละเอาะ โดยสามารถติดต่อบริจาคสบทบทุนได้ที่ มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต 256/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 โทร. 065 382 8818 081 883 8799 หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ ชื่อบัญชี มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต บัญชีเลขที่ 521-0-65847-3 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ ทุกท่าน