อบรมการทำผ้ามัดย้อม ณ บ้านแม่เกิบ บ้านแม่ละเอาะ บ้านแม่ฮองกลาง อ.อมก๋อย

อบรมการทำผ้ามัดย้อม ณ บ้านแม่เกิบ บ้านแม่ละเอาะ บ้านแม่ฮองกลาง อ.อมก๋อย


วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้เดินทางเข้าพื้นที่ ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกิจกรรมการอบรมการย้อมสีผ้าจากวัสดุธรรมชาติที่ได้ในพื้นที่ (ใบไม้ เปลือกไม้ และดิน) และการอบรมการทำผ้ามัดย้อม ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เกิบ โดยมี ดร.บานจิตร สายรอคำ (นักวิจัยจากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) กรรมการและเลขานุการ ของมูลนิธิฯ เป็นวิทยากรผู้ฝึกอบรม ทั้งนี้ครูโรงเรียนบ้านแม่เกิบได้วางแผนที่จะให้นักเรียนทำผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวซึ่งเป็นการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านแม่เกิบ ในการเดินทางเข้าพื้นที่ครั้งนี้มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้เข้าสำรวจหมู่บ้านแม่เกิบ หมู่บ้านแม่ละเอาะ และหมู่บ้านแม่ฮองกลาง ซึ่งจากการสำรวจพบว่าบ้านเรือนราษฎร (เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง) ของกลุ่มหมู่บ้านดังกล่าวยังไม่มีระบบส่องสว่าง ชาวบ้านยังคงใช้ไต้ เทียนหรือไฟฉายในยามมืดค่ำ ทั้งนี้การเดินทางเข้าพื้นที่กลุ่มหมู่บ้านดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากถนนหลายช่วงแคบและชัน หากเป็นฤดูฝนการใช้รถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซด์สัญจรเข้าพื้นที่เป็นไปได้ยากมาก ครูโรงเรียนบ้านแม่ฮองกลางกล่าวว่าการเดินทางมาโรงเรียนช่วงฤดูฝนจะต้องจอดรถมอเตอร์ไซด์ไว้นอกพื้นที่แล้วเดินมาที่โรงเรียนอีกกว่าชั่วโมง ผลการสำรวจ หมู่บ้านละเอาะมีจำนวนบ้าน 19 หลังคาเรือน หมู่บ้านแม่ฮองกลางมีจำนวนบ้าน 57 หลังคาเรือน และหมู่บ้านแม่เกิบมีจำนวนบ้าน 45 หลังคาเรือน ทั้งนี้มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตจะได้วางแผนและดำเนินการเพื่อติดตั้งระบบส่องสว่างด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับหมู่บ้านดังกล่าวต่อไป ซึ่งในเบื้องต้น ทางมูลนิธิฯ จะเข้าติดตั้งระบบส่องสว่างด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบ้านของราษฎรหมู่บ้านแม่ละเอาะในช่วงวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 นี้ นอกจากนั้นมูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้วางแผนที่จะจัดสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียนบ้านแม่ละเอาะ ที่มีนักเรียนปัจจุบัน 25 คน ทั้งนี้โรงอาหารเดิมที่มีอยู่เก่าแก่ผุพังและถูกรื้อถอนออกไปแล้ว นักเรียนที่มาโรงเรียนอาศัยพื้นห้องเรียนเป็นที่รับประทานอาหาร เป็นห้องเรียน ห้องนอน (กลางวัน) และห้องทำกิจกรรม มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ขอเชิญชวนท่านผู้ที่มีจิตศรัทธา ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือสังคม โดยสามารถบริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการติดตั้งระบบส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซล แบตเตอรี่ สายไฟ ฯลฯ) หรือบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในครัวเรือน และสำหรับเด็กนักเรียน (เสื้อผ้า ยาสามัญ จานชาม เครื่องกรองน้ำ ฯลฯ) ที่จะนำไปมอบให้กับโรงเรียนและชุมชนที่อยู่ห่างใกล ผู้ที่สนใจร่วมดำเนินกิจกรรมในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือสังคม หรือบริจาค สามารถติดต่อได้ที่ มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต 256/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 โทร. 065 382 8818 081 883 8799 Line ID. rdqlife หรือ 065 382 8818