อบรมการย้อมสีฝ้าย และผ้ามัดย้อมด้วยวัสดุธรรมชาติ ณ บ้านแม่ป๊อกบน บ้านหล่ายโท้ง และบ้านหินฝน อ.ดอยเต่า

อบรมการย้อมสีฝ้าย และผ้ามัดย้อมด้วยวัสดุธรรมชาติ ณ บ้านแม่ป๊อกบน บ้านหล่ายโท้ง และบ้านหินฝน อ.ดอยเต่า


วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้จัดอบรมการย้อมสีฝ้าย และผ้าพร้อมทำผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม ให้กับกลุ่มแม่บ้านและนักเรียนบ้านแม่ป๊อกบน บ้านหล่ายโท้ง และบ้านหินฝน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้โดยมี ดร.บานจิตร สายรอคำ (นักวิจัยจากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) กรรมการและเลขานุการ ของมูลนิธิฯ เป็นวิทยากรผู้ฝึกอบรม ประชากรชุมชนบ้านแม่ป๊อกบน บ้านหล่ายโท้ง และบ้านหินฝน เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ (ชนเผ่ากะเหรี่ยง) มีพื้นฐานในการดำรงชีวิตโดยการทำการปลูกข้าวไร่ (สำหรับบริโภคในครัวเรือน) และเก็บพืชผัก ล่าสัตว์บริเวณหมู่บ้านสำหรับบริโภค ประชากรชายที่อยู่ในวัยทำงานส่วนใหญ่ลงมารับจ้างในเมืองเพื่อหารายได้สำหรับเลี้ยงครอบครัว คนที่อยู่บ้านโดยมากเป็นเด็ก ผู้หญิงและคนชรา ทั้งนี้ผู้หญิงของหมู่บ้านนี้มีฝีมือการทอผ้าซึ่งเป็นงานฝีมือที่ถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ปรกติผ้าที่ทอจะใช้ในครัวเรือน มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตเล็งเห็นว่าถ้าหากได้มีการส่งเสริมอาชีพทอผ้าให้กับครัวเรือนของหมู่บ้าน โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าของผ้าโดยการใช้กรรมวิธีย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติ และหาช่องทางการตลาดของผ้าทอได้ จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตได้อีกขั้นหนึ่ง การฝึกอบรมครั้งนี้วิทยากรได้ใช้ใบหูกวาง ใบฝรั่ง และเปลือกไม้ประดู่เป็นวัสดุย้อม