ติดตั้งระบบส่องสว่างให้กับอาคารโรงเรียน “ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง”

ติดตั้งระบบส่องสว่างให้กับอาคารโรงเรียน “ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง”


วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้เข้าติดตั้งระบบส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับอาคารโรงเรียน “ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง” บ้านดอยน้อย หมู่ 4 ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ กศน.อำเภอดอยเต่า ตามที่ได้รับการร้องขอการสนับสนุนจากครูโรงเรียน ซึ่งจากการสำรวจอาคารโรงเรียนบ้านดอยน้อยเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมาพบว่าระบบส่องสว่างของอาคารโรงเรียนรวมถึงห้องนอนครู ห้องน้ำ และที่ศาลาพระพุทธรูปไม่สามารถใช้งานได้ พร้อมกันนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบเสื่อน้ำมันสำหร้บปูห้องในอาคารเรียน และอุปกรณ์กีฬา พร้อมเครื่องเขียนให้กับโรงเรียน และได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารเช้าให้กับเด็กและผู้ปกครองที่โรงเรียนบ้านดอยน้อยด้วย เช้าวันที่ 27 ตุลาคม 2562 มูลนิธิฯ ได้รับการประสานจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอรับการสนับสนุนการติดตั้งระบบส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้ก้บครัวเรือนบ้านดอยน้อย และบ้านแม่ป๊อกล่าง ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้เข้าสำรวจเบื้องต้นพบว่าบ้านทุกหลังไม่มีระบบส่องสว่างใช้ในยามค่ำคืน ชาวบ้านยังคงจุดใต้ หรือเทียน ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ จะเข้าสำรวจรายหลังคาเรือนอีกครั้งเพื่อวางแผนในการที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนระบบส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ต่อไป