ด.ช.สิริพงษ์ (เปอะ) เนเคระ

ด.ช.สิริพงษ์ (เปอะ) เนเคระ


ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต (ก่อนที่จะจดทะเบียนเป็นมูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561) ได้เข้าพื้นที่ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ดร.บานจิต สายรอคำ เพื่อดำเนินกิจกรรมการติดตั้งระบบแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และการสอนการทำผ้ามัดย้อมด้วยวัสดุธรรมชาติ ให้กับชุมชนบ้านมอโพทะ ระหว่างการพบปะชาวบ้านมอโพทะครั้งนี้ คณะฯ ได้พบเห็นถึงปัญหาด้านสุขภาพของชุมชนของหลายครอบครัว ที่มีสมาชิกของครัวเรือนที่เจ็บป่วยน้อยถึงมาก กอรปกับพื้นที่เป็นหมู่บ้านที่ห่างใกล การเข้าถึงแพทย์ที่จะรักษาเป็นไปได้ยาก เย็นวันนั้นทางคณะฯ ได้พบ ด.ช.สิริพงษ์ เนเคระ หรือมีชื่อเล่นว่า “เปอะ” ที่สังเกตเห็นได้ว่ามีอาการเจ็บปวดร่างกาย ซึ่งจากการสอบถามได้ความว่า เปอะ จะปวดร่างกายในตอนเย็นทุกวัน บางครั้งปวดมากถึงร้องไห้ ซึมเศร้า ร่างกายซูบผอม ในวันนั้นทางคณะฯ รู้สึกดีใจมากที่ได้รับทราบจากครูโรงเรียนมอโพทะ ว่าหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดเชียงใหม่ จะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ มาที่โรงเรียนทีพะแหล่ ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านมอโพทะประมาณ 5 กิโลเมตร ในสายของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ทางกลุ่มวิจัยฯ ได้แจ้งครอบครัวของเปอะ ว่าจะรับอาสาพาเปอะไปพบแพทย์ที่โรงเรียนทะพะแหล่ในเช้าวันที่ 22 ซึ่งทางครอบครัวของเปอะก็ได้อนุญาตให้พาเปอะไปพบแพทย์ได้

เช้าวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มวิจัยฯ ได้พาเปอะไปรอแพทย์ที่เดินทางเข้าพื้นที่บ้านทีพะแหล่ในช่วงสายของวันนั้น เมื่อพบแพทย์และทำการตรวจหาสาเหตุการเจ็บป่วยของเปอะในวันนั้น ไม่พบว่ามีเชื้อมาเลเรีย และไม่พบสาเหตุของอาการเจ็บป่วย ทางกลุ่มวิจัยฯ จึงขอแพทย์ให้ช่วยทำเรื่องส่งตัวผู้ป่วยไปโรงพยาบาลอมก๋อย ซึ่งทางแพทย์ได้กรุณาทำเรื่องส่งตัวตามคำขอ จากนั้นกลุ่มวิจัยฯ ได้มาขออนุญาตจากครอบครัวเปอะที่จะพามารักษาตัวในเมือง (โรงพยาบาลอมก๋อย) ในตอนแรกพ่อของเปอะมีท่าทีปฏิเสธที่จะให้พาลูกชายของตนเองออกจากบ้านเพื่อไปรับการรักษาในเมือง ในที่สุดด้วยคำรับรองของ รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต (ในขณะนั้น) ที่รับรองว่าจะช่วยดูแลเปอะระหว่างการรักษา และจะส่งตัวกลับบ้านเมื่อเปอะมีสุขภาพที่ดีแล้ว พ่อของเปอะจึงยอมให้เปอะมาโรงพยาบาลเข้ารับการรักษาได้

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะของกลุ่มวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางกลับเชียงใหม่หลังเสร็จสิ้นภารกิจการติดตั้งระบบแสงสว่างด้วยโซล่าเซล ให้กับชุมชนบ้านมอโพทะ ในการเดินทางกลับได้พาเปอะมาส่งที่โรงพยาบาลอมก๋อยที่ทางโรงพยาบาลได้รับเปอะเป็นผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาตามใบส่งตัวของแพทย์ พอ.สว ในวันต่อมาทางโรงพยาบาลอมก๋อยได้ส่งตัวเปอะมาวินิจฉัยสาเหตุของการเจ็บป่วยและรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ ซึ่งทางกลุ่มวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต โดยนายมงคล เรียบร้อย (สมาชิกกลุ่มวิจัยฯ และเป็นผู้ประสานงานศูนย์พลังงานทดแทน* กรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ) ได้ช่วยเฝ้าติดตามและดูแลอย่างต่อเนื่อง จากการวินิจฉัยของแพทย์พบว่าเปอะ มีอาการของโรคพุ่มพวง หรือโรคแพ้ภูมิตัวเอง (Lupus) เป็นโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายมีความผิดปกติ โดยภูมิคุ้มกันจะต่อต้านและทำลายเนื้อเยื่ออวัยวะต่าง ๆ จนเกิดเป็นอาการอักเสบเรื้อรัง ทำให้มีอาการป่วยรู้สึกเหนื่อยล้า มีผื่นแดงตามใบหน้า ตาแห้ง ตัวบวม ขาบวม ปวดหัว ปวดบวมตามข้อต่อกระดูก

เปอะได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจากแพทย์ที่โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ เมื่อแพทย์ได้วินิจฉัยว่าเปอะมีอาการดีขึ้นและอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล (แต่ยังคงต้องพบแพทย์อย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน) เปอะได้พักอาศัยอยู่ที่มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตหลังจากออกจากโรงพยาบาลนครพิงค์ โดยทางมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนด้านการศึกษาโดยส่งให้เข้าเรียนต่อที่ กศน. แม่เหียะ และพร้อมกันนี้ได้เข้ารับการอบรมการติดตั้งระบบพลังงานทดแทนด้วยแสงอาทิตย์ และมีส่วนร่วมในการเข้าพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือและติดตั้งระบบส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน หมู่บ้าน หลายพื้นที่

กลางเดือนตุลาคม 2562 เปอะได้มีความประสงค์ที่จะขอกลับบ้านเพื่อไปช่วยงานพ่อและแม่ที่บ้านมอโพทะ ดังนั้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต นำโดย รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะ ได้พาเปอะ (ปัจจุบันเป็นนายสิริพงษ์ เนเคราะ อายุจะครบ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562) มาส่งกลับบ้านที่อำเภออมก๋อยตามความประสงค์

ดังนั้นโดยเจตนารมย์ของมูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ตั้งแต่การนำเปอะมารักษาตัว พร้อมกับการให้การศึกษาจนกระทั่งแข็งแรงขึ้น และพาเปอะกลับไปหาพ่อแม่ จึงถือได้ว่ามูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต โดย รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ประธานมูลนิธิ ได้ทำตามคำรับรองที่ให้ไว้กับพ่อของเปอะเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

*กลุ่มวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการในการช่วยเหลือชุมชนร่วมกัน ซึ่งในขณะนั้น พ.อ.บุญยืน อินกว่าง (ยศในขณะนั้น) เป็นผู้บัญชาการกรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ