ติดตั้งระบบส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณโรงเรียนบ้านหินฝน อ.ดอยเต่า

ติดตั้งระบบส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณโรงเรียนบ้านหินฝน อ.ดอยเต่า


วันที่ 16 ตุลาคม 2562 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้เข้าติดตั้งระบบส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับอาคารโรงเรียน “ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง” บ้านหินฝน หมู่ 5 ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ กศน.อำเภอดอยเต่า ตามที่ได้รับการร้องขอการสนับสนุนจากครูโรงเรียน ในการติดตั้งระบบส่องสว่างให้กับอาคารโรงเรียนที่ไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ ได้ติดตั้งแผงโซล่าเซลขนาด 100 Watt. และติดตั้งหลอดไฟ ​LED 5 Watt. 12 Vol. ภายในอาคาร 3 จุด ห้องนอนครู 1 จุด ห้องน้ำ 1 จุด และใช้โคมไฟ LED ที่ทางมูลนิธิฯ จัดทำขึ้นติดตั้งไว้หน้าอาคาร 2 จุด