ปรึกษาการให้ความช่วยเหลือสำนักปฏิบัติธรรมอนุชาพนานิคม อ.เมืองพะเยา

ปรึกษาการให้ความช่วยเหลือสำนักปฏิบัติธรรมอนุชาพนานิคม อ.เมืองพะเยา


วันที่ 21 กันยายน 2562 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้เดินทางไปสำนักปฏิบัติธรรมอนุชาพนานิคม จังหวัดพะเยา เพื่อปรึกษาการให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดการระบบกักเก็บน้ำด้วยอ่างยางพารา และการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงเศษกิ่งไม้ ใบไม้ ร่วมกับคุณจรัล ใจลังกา (ข้าราชการบำนาญ) ผู้มอบที่ดินกว่า 20 ไร่ เพื่อจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมอนุชาพนานิคม แห่งนี้

จากการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางมูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต มีแผนที่จะจัดหาเตาเผาขยะ (เตาเผารักษ์โลกเผ่ถ่านกัมมันต์เผาขยะไร้ควัน) ที่สามารถใช้ควบคู่กับการผลิตถ่านจากเศษกิ่งไม้ที่มีอยู่ทั่วไปในสถานปฏิบัติธรรมฯ ทั้งนี้การผลิตถ่านจากเศษกิ่งไม้ โดยอาศัยการเผาขยะ จะเป็นการสร้างรายได้ไห้กับ ลุงสนั่น เต็มรักษ์ ผู้ดูแลสำนักปฏิบ้ติธรรมฯ และรับภาระเลี้ยงสุนัข แมวจรจัด มากกว่า 50 ชีวิต ในส่วนของการสร้างอ่างกักเก็บน้ำด้วยน้ำยางพารา นั้น ทางมูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต มีแผนที่จะสำรวจพื้นที่กักเก็บน้ำ และดำเนินการสร้างต่อไป