จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


วันที่ 18 กันยายน 2562 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย บุคลากร และประชาชนทั่วไป ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่