เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ทางมูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตได้เลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้ป่าย ญาติผู้ป่วย บุคลากร และประชาชนทั่วไป ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่