ติดตั้งระบบส่องสว่าง ณ บ้านกะเหรี่ยงหลังเมือง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย เชียงใหม่

ติดตั้งระบบส่องสว่าง ณ บ้านกะเหรี่ยงหลังเมือง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย เชียงใหม่


วันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เข้าพื้นที่ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบส่องสว่างโดยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบ้านกระเหรี่ยงหลังเมือง จำนวน 18 หลังคาเรือน และบ้านมูเซอหลังเมือง จำนวน 5 หลังคาเรือน รวมทั้งหมด 23 หลังคาเรือน ตามที่ได้รับการร้องขอจากชุมชนและได้ทำการสำรวจพื้นที่เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้โดยได้ประสานงานกับศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย (ศมพ. อมก๋อย) และได้รับการสนับสนุนกำลังพล (ทหารพราน) เพื่อช่วยเหลือในการติดตั้งระบบฯ จำนวน 3 นาย จาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นำโดย พ.ต.ธนิก รัศมี ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36ส่วนแยกอำเภออมก๋อย

การลงพื้นที่ครั้งนี้ มูลนิธิวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มอบชุดระบบส่องสว่างโดยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เพื่อนำไปติดตั้งและส่งเสริมการเรียนรู้ระบบดังกล่าว ณ ศูนย์พลังงานทดแทนหน่วยเฉพาะกิจกรททหารพรานที่ 36 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระบบส่องสว่างโดยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ทางมูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต นำไปติดตั้งครั้งนี้เป็นระบบ Single Unit ที่ติดตั้ง 1 ชุดต่อหลังคาเรือน ใช้โคมส่องสว่างที่ประกอบขึ้นเอง ใช้กระแสไฟน้อย สามารถใช้งานได้ยาวนานถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูฝนที่มีความเข้มของแสงแดดไม่มากเท่าช่วงนอกฤดูฝน