มอบระบบส่องสว่าง บ้านมูเซอหลังเมือง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

มอบระบบส่องสว่าง บ้านมูเซอหลังเมือง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่


วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ร่วมกับหนานหล้า (คุณพะนะเชีย วงศ์โสตถิไกร) พ.อ.สุรพัฒน์ นำชัยรุ่งรัศมี เสนาธิการ ศมพ.อมก๋อย พ.อ.อดุลย์ จำปาทอง (ศมพ.อมก๋อย) พ.ต.ธนิก รัศมี (หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ส่วนแยกอำเภออมก๋อย) และนายก อบต.ม่อนจอง ได้ร่วมพิธีมอบระบบส่องสว่าง โดยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับครอบครัวชุมชนเผ่ามูเซอ พื้นที่บ้านมูเซอหลังเมือง ม.5 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จำนวน 29 หลังคาเรือน ที่ทางมูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้เข้าติดตั้งเมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2562

ในวันเดียวกันนี้มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้เข้าสำรวจหมู่บ้านกะเหรี่ยงหลังเมือง ที่ทางชุมชนได้ร้องขอให้ช่วยเหลือติดตั้งระบบส่องสว่าง โดยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะได้ดำเนินการช่วยเหลือต่อไป