ติดตั้งระบบส่องสว่างโดยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ดอยไตแลง

ติดตั้งระบบส่องสว่างโดยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ดอยไตแลง


วันที่ 11 เมษายน 2562 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้เดินทางเข้าพื้นที่ดอยไตแลง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตั้งระบบส่องสว่างโดยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 36 (ฉก.ทพ.36) ค่ายเทพสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สนับสนุนกำลังพล 1 นาย (อส.ทพ.จีรศักดิ์ เรืองเจริญ) ร่วมช่วยในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ในการเดินทางเข้าพื้นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดอยไตแลงที่ตั้งอยู่บริเวณตะเข็บชายแดนไทย-พม่า (เมียนมา) มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้ติดต่อและประสานกับพล.ต.บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อย กองทัพภาคที่ 3