มูลนิธิฯ ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมกิจกรรมติดตามผู้ผ่านการบำบัด และครอบครัวผู้ติดยาเสพติด อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

มูลนิธิฯ ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมกิจกรรมติดตามผู้ผ่านการบำบัด และครอบครัวผู้ติดยาเสพติด อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่


วันที่ 28 มีนาคม 2562 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต โดย รศ.ดร. ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ประธานมูลนิธิฯ ได้รับการประสานงานจาก พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อย กองทัพภาคที่ 3 (ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย) ในการเข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมกิจกรรมติดตามผู้ผ่านการบำบัด และครอบครัวผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 2 จำนวน 40 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายแพทย์จักรชัย ติตะบุตร ผอ.รพ.อมก๋อย เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ประธานมูลนิธิฯ ร่วมกับ พล.ต.บุญยืน อินกว่าง พ.ต.ท.ขวัญชัย ทองเจริญ รอง ผกก.สภ.อมก๋อย และหนาน คะนะเซีย วงศ์โสติ ได้ร่วมมอบประกาศนียบัตร และสิ่งสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้