ติดตั้งระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับครอบครัวชุมชนบ้านมูเซอหลังเมือง ม.5 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ติดตั้งระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับครอบครัวชุมชนบ้านมูเซอหลังเมือง ม.5 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่


วันที่ 11-12 มีนาคม 2562 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้เข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับครอบครัวชุมชนเผ่ามูเซอ จำนวน 22 หลังคาเรือน ทั้งนี้โดยได้รับการประสาน และสนับสนุนจาก หนาน คะนะเซีย วงศ์โสติ และ พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อย กองทัพภาคที่ 3 (ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย)