สร้างบ้านบ้านมูเซอ หลังเมือง ม.5 ต.ม่อนจอง อ. อมก๋อย จ.เชียงใหม่

สร้างบ้านบ้านมูเซอ หลังเมือง ม.5 ต.ม่อนจอง อ. อมก๋อย จ.เชียงใหม่


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้เข้าพื้นที่บ้านมูเซอหลังเมือง ม.5 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมกิจกรรมการปรับปรุงและเสริมต่อบ้านพักอาศัยและติดตั้งระบบส่องสว่าง โดยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับครอบครัวชนเผ่ามูเซอ 2 ครอบครัว ร่วมกับ หนาน คะนะเซีย วงศ์โสติ. นายศิวะ ธมิกานนท์ (นายอำเภออมก๋อย), พ.อ. อดุลย์ จำปาทอง (ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย), กำล้งพลจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 แม่สะเรียง, คณะที่ปรึกษา ปปส., ยุวชนสพฐ.อาสา และคณะ ทั้งนี้มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้วางแผนร่วมกับ หนาน คะนะเซีย วงศ์โสติ และ พล.ต.บุญยืน อินกว่าง (รองแม่ทัพน้อย กองทัพภาคที่ 3) ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ที่จะเข้าติดตั้งระบบส่องสว่างโดยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบ้านที่ขาดแคลนระบบส่องสว่างในบ้านอีกจำนวน 22 หลังคาเรือนของบ้านมูเซอหลังเมือง ม.5 ต่อไป