มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตร่วมสนับสนุนโครงการของศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตร่วมสนับสนุนโครงการของศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่


เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการของศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน และมอบผ้าห่มกันหนาว สิ่งของช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงฤดูหนาว ให้กับชุมชนบ้านมูเซอปากทาง และชุมชนบ้านมูเซอหลังเมือง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย พล.ต. บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อย ร่วมกับ นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภออมก๋อย นายจักรชัย ติตตะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย และคณะ