ติดตั้งระบบส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ สำนักสงฆ์บ้านอีก้อสามสูง ต.แม่สลอง จ.เชียงราย

ติดตั้งระบบส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ สำนักสงฆ์บ้านอีก้อสามสูง ต.แม่สลอง จ.เชียงราย


มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตได้รับการประสานติดต่อจากพระภทฺทปัญโญ ขณะปฏิบัติที่สำนักสงฆ์มงคคลนิมิต อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอสนับสนุนติดตั้งระบบส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ สำนักสงฆ์บ้านอีก้อสามสูง ตำบลแม่สลองใน จังหวัดเชียงราย ทางมูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้ดำเนินการเข้าติดตั้งระบบส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตามที่ได้รับการขอสนับสนุนมา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ทั้งนี้โดยได้ประสานกับชุมชนในพื้นที่เพื่อร่วมกิจกรรมการติดตั้งระบบส่องสว่าง รวมถึงการอบรมในการดูแลและบำรุงรักษาระบบส่องสว่าง ดังกล่าว