ติดตั้งระบบส่องสว่างให้กับ โรงเรียนบ้านแม่เกิบ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ติดตั้งระบบส่องสว่างให้กับ โรงเรียนบ้านแม่เกิบ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่


วันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2561 ทางมูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้ทำการติดตั้งระบบส่องสว่างให้กับ โรงเรียนบ้านแม่เกิบ ที่ร่วมพัฒนาและสร้างขึ้นจากการร่วมมือกันของ กลุ่มจำปีเหล็ก TLC Group และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่