ติดตั้งระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ ชุมชนบ้านหินฝน และบ้านหล่ายทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

ติดตั้งระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ ชุมชนบ้านหินฝน และบ้านหล่ายทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่


วันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2561 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้เข้าติดตั้งระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ ชุมชนบ้านหินฝน และบ้านหล่ายทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ รวม 47 หลังคาเรือน