ผลงานจากการฝึกอบรมระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

ผลงานจากการฝึกอบรมระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์


เยาวชนผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานทดแทน และฝึกปฎิบัติการพัฒนาและติดตั้งระบบส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 20-23 ตุลาคม 2561 ณ มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาที่บ้านแม่ป๊อกบน และบ้านหินฝน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำความรู้จากการฝึกอบรมทำการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับพื้นที่สาธารณะบ้านแม่ป๊อกบน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561