คุณค่าของแสงสว่าง โดยมูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตร่วมกับ ISUZU THAILAND

คุณค่าของแสงสว่าง โดยมูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตร่วมกับ ISUZU THAILAND


คุณค่าของแสงสว่าง

#ไร้ค่า..หรือรู้ค่า??? #พลังดีเปลี่ยนโลก #ISUZUTHAILAND

credit by : https://youtu.be/Hb3Nr3gelEc