ติดตั้งระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับองค์พระ และเจดีย์วัดศรีสุธรรมมาสุธาไพร ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

ติดตั้งระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับองค์พระ และเจดีย์วัดศรีสุธรรมมาสุธาไพร ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ร่วมกับพระครูใบฎีกาเมธาลินทร์ จันทสาโลภิกขุ วัดผาจุก อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าติดตั้งระบบส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับองค์พระ และเจดีย์ วัดศรีสุธรรมมาสุธาไพร (ป๊อกบน) ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช วัดนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ (ชนเผ่ากะเหรี่ยง) บ้านแม่ป๊อกบน และได้สำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนเพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมในการติดตั้งระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบ้านในชุมชน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนขั้นพื้นฐาน ต่อไป