กิจกรรมสร้างอ่างกักเก็บน้ำยางพารา บ้านกิ่วม่วง อ.สันติสฺข จ.น่าน

กิจกรรมสร้างอ่างกักเก็บน้ำยางพารา บ้านกิ่วม่วง อ.สันติสฺข จ.น่าน


กิจกรรมการสร้างอ่างกักเก็บน้ำยางพาราสำหรับเพื่อการเกษตร มูลนิธิร่วมกับเกษตรกรบ้านกิ่วม่วง อ.สันติสุข จ.น่าน วันที่ 11 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้อ่างกักเก็บน้ำยางพารา เป็นผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี