มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต เข้าร่วมกิจกรรม “พลังดีเปลี่ยนโลก”

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต เข้าร่วมกิจกรรม “พลังดีเปลี่ยนโลก”


มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต เข้าร่วมกิจกรรม “พลังดีเปลี่ยนโลก” กับ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด พร้อมด้วย บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด ที่หมู่บ้านปายสองแง่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ภายใต้กิจกรรมนี้ – บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด ได้มอบเงินจำนวน 1,075,600 บาท พร้อมทั้งรถ ISUZU V-Cross 4 x 4 จำนวน 1 คัน และบริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเงิน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งมูลนิธิวิจัยพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต และการดำเนินกิจกรรมของูมลนิธิฯ – กลุ่มอีซูซุ ได้มอบ บ่อยางเก็บน้ำของฐานปฏิบัติการเมืองน้อย พร้อมด้วยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และบ่อยางเก็บน้ำของฐานปฏิบัติการปายสองแง่ พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอารหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์การศึกษา สิ่งจำเป็น ให้กับ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุง ที่ 114 และชุมชนบ้านปายสองแง่