ติดตั้งระบบส่องสว่างให้กับพระบาทยางวี อ.ลี้ จ.ลำพูน

ติดตั้งระบบส่องสว่างให้กับพระบาทยางวี อ.ลี้ จ.ลำพูน


เมื่อวันที่ 1 – 2 เมษายน 2561 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ได้เข้าติดตั้งระบบส่องสว่างพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้กับ พระบาทยางวี และระบบไฟสำหรับชาร์จอุปกรณ์สื่อสาร ให้กับสำนักงานหน่วยพิทักษ์ป่า ซึ่งอยู่ในพื้นที่อุทธยานแห่งชาติแม่ปิง อ.ลี้ จ.ลำพูน